Sign in

Senior Software Engineer

Gerçek zamanlı iletişim dediğimizde aklımıza WebSocket gelmeli. Peki nedir bu WebSocket?

Klasik bir http request/response modelinden farklı olarak websocket; sunucunun, client istek yapmadan mesaj gönderebilmesidir.

Bunun için client ve sunucu arasında özel bir köprü kurulur. Bu köprü ile birlikte çift taraflı, tek bir kanal açılır. Bu kanal üzerinden mesajlar; sunucudan client’a ya da client’dan sunucuya çift taraflı olarak gönderilebilir.

İlk bağlantı anlaşması HTTP protokolü üzerinden yapılır, sonrasında WebSocket protokolü ile devam eder.

Sırasıya;

  1. Client sunucuya bir handshake paketi yollar, (Handshake)
  2. Sunucu handshake paketini yorumlar, şartlarına bakar, uygunsa bağlantıyı açar. (Connection Opened)
  3. Açılan bağlantıda protokol upgrade olur ve mesajlar bir kanal…


Bu eğitimde sırasıyla; Node.js Express ile MongoDB bağlantısı oluşturacağız. Daha sonra da MVC mantığıyla User CRUD işlemleri yapabileceğimiz basit bir mimari inşaa ediyor olacağız.

Öncelikli olarak; Node.js ve MongoDB’nin bilgisayarlarınızda kurulu olması gerekiyor. Kurulum aşamaları için internetten araştırma yapabilirsiniz.

Express kütüphanesi, en çok kullanılan Node.js kütüphanalerinden birisi. Aynı zamanda Http Modülünü, Routing yapısını ve View’ı destekliyor.

Bir diğer kütüphane olarak Mongoose’u kullanacağız. Moongose; document-object mapper tooludur. Bu tool sayesinde Node.js tarafında oluşturduğumuz modelleri döküman sistemine çevireceğiz ve nosql’de o şekilde saklayacağız

Şimdi sizlerle birlikte bir User senaryosu yazalım. …


İş hayatımın belli dönemlerinde Startup Şirketlerinde çalışmıştım.

Startup’larda; sıfırdan proje üretmek, projenin hayata geçmesi ve kullanıcılar tarafından beğenilmesi vs gibi tüm süreçlerin içerisinde oluyorsunuz, bu da insana haliyle mutluluk veriyor.

Bu tür şirketlerde işler o kadar hızlı yürüyor ki, 6 ay gibi kısa bir sürede projeyi ürünleştirebiliyorsunuz. Bu dinamik yapı daha sonra kurumsallaşmanın etkisiyle yavaş yavaş kayboluyor ve bu süre uzamaya başlıyor. Sürenin uzaması proje maaliyetini arttırıyor ve günün sonunda elinizde maliyeti yüksek projeler kalıyor. Bu da satışı etkiliyor ve Startup şirket, yükseliş döneminden gerileme dönemine girmiş oluyor.

Günümüzde ise Kurumsal Şirketler; Proje Maliyetlerini düşürmek için Startup Şirketlerin işleyişini kendilerinde…

İbrahim Samed Aker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store